Konstytucja 3 Maja

Ustawa Rządowa uchwalona 3 maja 1791 roku była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowożytną konstytucją. Znosiła m.in. XVI-wieczną, fatalną zasadę electio viritim i stawiała majętność przed urodzeniem. Przyjęte przez Sejm Wielki - Czteroletni (6/10/1788–29/5/1792) normy ustrojowe Rzeczpospolitej Obojga Narodów, w tym: wybór Króla (Prezydenta) przez Elektorów (Reprezentantów) i większościową metodę głosowania przejęło - z korzyścią dla siebie - transatlantyckie mocarstwo.

Andrzej Schymalla

Komentarze