Posty

Andrzej Shymally de Szemenye Schymalla / Pieśń Neosarmacka

POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH (tom I)

Sen kochającego psa

SEVDAH

Jan de Weryha (XLIV)

SEVDAH

SREBRENICA

DWA MIECZE

BITWA POD GRUNWALDEM

DZWON ZYGMUNT

ROMA VICTOR!